Preloader

Холбоо барих: 77181223

Солонгос хэлний өдөрлөг

Солонгос улсын их дээд сургуулийн үндсэн ангид элсэн орохын тулд заавал “ Топик буюу
солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт ” –ын оноог заавал шаарддаг. Тус шалгалтыг Солонгос
улсад жилд 6 удаа зохион байгуулдаг бөгөөд харин Монголд жилд 2 удаа хавар 4-р сард намар 11-
р сард зохион байгуулж байна.

RESERVE YOUR SEAT

Сургалтанд бүртгүүлэх бол 77181223