Preloader

Холбоо барих: 77181223

Archives: Courses

12 сарын цогц

БНСУ-ын их дээд сургуулиудад суралцан, бакалавр, магистр зэрэгтэй болж, өөрийн хүссэн мэргэжилээ эзэмших хүсэлтэй ахлах сургуулийн сурагчид, оюутан

 • 12 сар
 • 7 хоногт 4 удаа
 • Өдөрт 2 цаг
 • Нийт цаг 420
Register Yourself!

6 сарын багц

БНСУ-ын их дээд сургуулиудад суралцан, бакалавр, магистр зэрэгтэй болж, өөрийн хүссэн мэргэжилээ эзэмших хүсэлтэй ахлах сургуулийн сурагчид, оюутан

 • 6 сар
 • 7 хоног 4 удаа
 • Өдөрт 2 цаг
 • Нийт цаг 210
Register Yourself!

Тактик

Солонгос хэлийг сонирхон суралцаж буй ахлах сургуулийн сурагчид, оюутан болон албан хаагч та бүхнийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн солонгос хэлний

 • 4 долоо хоног
 • 7 хоногт 5 удаа
 • Өдөрт 2 цаг
 • Нийт цаг 40
Register Yourself!

Гүнзгий

Солонгос хэлийг сонирхон сурах хүсэлтэй ахлах сургуулийн сурагчид, оюутан болон албан хаагч та бүхнийг гүнзгий шатны 4 долоо хоног 5 удаа 2 цагаар

 • 4 долоо хоног
 • 7 хоногт 5 удаа
 • Өдөрт 2 цаг
 • Нийт цаг 40
Register Yourself!

Дунд

Солонгос хэлийг сонирхон сурах хүсэлтэй ахлах сургуулийн сурагчид, оюутан болон албан хаагч та бүхнийг дунд шатны 4 долоо хоног 5 удаа 2 цагаар

 • 4 долоо хоног
 • 7 хоногт 5 удаа
 • Өдөрт 2 цаг
 • Нийт цаг 40
Register Yourself!

Анхан

Танилцуулга  Солонгос хэлийг сонирхон сурах хүсэлтэй ахлах сургуулийн сурагчид, оюутан болон албан хаагч та бүхнийг анхан шатны 4 долоо хоног 5 удаа 2

 • 4 долоо хоног
 • 7 хоногт 5 удаа
 • Өдөрт 2 цаг
 • Нийт цаг 40
Register Yourself!

Сургалтанд бүртгүүлэх бол 77181223